Po alergii pozostanie tylko mgliste wspomnienie...

O firmie

Szanowni Państwo, Informujemy, że w kwietniu 2022 Zarząd firmy Dermapharm Holding SE („Dermapharm“) właściciela firmy Allergopharma GmbH & Co. KG, podjął decyzję o zmianie od 1 stycznia 2023 roku, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego na terenie Polski na firmę Sun-Farm Sp. z o.o.
Firma Nexter Sp. z o.o. zgodnie z kontraktem realizowała swoje obowiązki do dnia 31 grudnia 2022 roku.


Z poważaniem
Zarząd firmy Nexter Sp. z o.o.

Hurtownia farmaceutyczna NEXTER Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w 1992 roku. W latach 1993-2022 wyłączny dystrybutor Allergopharma GmbH & Co. KG niemieckiego producenta produktów leczniczych stosowanych w prewencji, diagnostyce i leczeniu alergii. Jako lider rynku immunoterapii współpracowała z Polskim Towarzystwem Alergologicznym, aktywnie uczestnicząc w procesie kształcenia lekarzy alergologów i przyczyniając się do podnoszenia jakości leczenia pacjentów z alergią, a także zwiększenia dostępności immunoterapii jako jedynej przyczynowej metody leczenia alergii.
Z końcem 2022 r. współpraca firmy Nexter Sp. z o.o. z producentem Allergopharma GmbH & Co. KG została zakończona w wyniku decyzji jej obecnego właściciela Dermapharm Holding SE.


Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Nexter Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach (44-178) przy ulicy Granicznej 66
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu